Barnviksnäs fritidshus

Samarbete M Arkitektur genom Martina Eriksson

Projektet omfattas av ett befintligt fritidshus och naturtomt där beställarna efterfrågat ytterligare invändiga rum och en mer definierad utemiljö. Det befintliga huvudhuset med tydlig A-profil visade sig vara mycket omtyckt av hela familjen. Huvudhuset byggdes ut på längden för att skapa ytterligare sovrum och större kök. Det befintliga gästhuset byggdes om och planerades för ytterligare sovplatser och sällskapsdel. Både huvudhus och gästhus skärmar av mot gata och granne på sina båda mer stängda långsidor och öppnar upp för utsikt mot vattnet och naturen i kortsidorna.

Gästhuset har fått samma profil och utformning som huvudhuset för att förstärka konceptet som redan visats sig fungera bra på platsen och för beställarna.

Ett uterum i väst skärmar av mot gata och ramar in utemiljön. I uterummet kan man sitta på våren och hösten och på terrassen bredvid under sommartid. Mot gästhuset finner man lä från vind och skydd från insyn från grannen. De nya byggnadernas komposition ger en gårdskänsla och bildar rum emellan husen. Här finns utedusch, en bänk och stilla solplats som de nya rumsligheterna möjliggjort.