Bland skog och berg högt beläget på värmdö byggs nu Villa Nisu.

Huset som består av tre volymer med olika karaktär har bundits samman med länkar i glas. Huset har en organisk form och på så sätt kommer naturen nära inpå och emellan volymerna. Volymernas storlek och takhöjd har tagits fram efter deras funktion. Tillsammans bildar de en helhet som påminner av naturens spel och olikheter. När varje rum får kontakt med utsidan i fler än ett eller två väderstreck känner man sig mer omsluten av naturen utanför- den ska ständigt göra
sig närvarande. Vi låter den vilda terrängen vara. Moränsten, mossa, träd och blåbärsbuskar får stå kvar.

I ena byggnadsvolymen och kärnan i huset finns köksdelen. Utifrån denna når man alla husets övriga volymer. Föräldrarna får en egen del med badrum, sovrum och ateljé i byggnadens ände. I husets andra ände är de sociala ytorna belägna. Även de social ytorna får en egen volym. Byggnadsvolymerna har olika nivåer på golvbjälklaget efter terrängen vilket ger ytterligare variation men också närhet till marken.

Huset kläs i stående granpanel behandlat med järnvitriol. Fönsterdetaljer i mörkgrå samt invändiga material en sober lek med olika trä- och naturmaterial.

https://www.ehark.se/villa-nisu/