Bygget är igång. Grundelementen är nu på plats i sutterängplan och garage. Nästa vecka läggs golvvärme och armering.