Hotellboende Gotland

På en prästäng belägen på Gotland planeras naturnära övernattningsmöjligheter. Viktigt för beställaren var en sober enkelhet, funktion och tillfälle för de boende att mötas. Det resulterade i skisser på en planlösning med två kvadratiska hotellrum som binds ihop på en platta i form av en träterrass. Mellan de två rummen uppstår ett nytt rum utomhus där de boende kan mötas och blicka ut över naturen. Det platta taket täcker de båda volymerna och bildar så även ett tak över uterummet. Ytterligare element är flyttbara skärmväggar i träraster fästa i terrass och tak. Dessa kan man enkelt flytta för insyn eller beroende på väder och vind.

Huset är upplyft från marken av både tekniska skäl, men även för att ängen och naturen ska flöda fritt under byggnaden. En ödmjukhet mot naturen och ett sätt att ge möjlighet att kunna dingla med benen från en utkragande terrassbjälklag en varm sommarkväll.

Byggnadens konstruktion i enkelt regelverk med upprepande dimensioner för tankarna till både svensk och japansk byggtradition. Byggnadens uttryck av japansk tradition har medvetet infogats med försök att få ett byggnad som inviger till vila och lugn. Tydligheten i konstruktionen av pelare och balk vill ge betraktaren en förståelse för byggnadens hantverk.

I närhet finns ytterligare en byggnad planerad i samma koncept som hotellrummen, men med annan funktion. Den upplyfta träplattan återkommer likaså den tydliga konstruktionen av balk och pelare. Här finns ett bad för lugna kvällar i naturen och avskilda uteduschar. Ett enkelt trätempel där vatten och natur är centralt.

Sammantaget har vi jobbat med en till synes enkelhet men då besökaren närmar sig byggnaden finns där att upptäcka små finesser och funktioner. Dessa vill försäkra besökaren om att den kommer bli omhändertagen av både byggnad och natur.