På ritbordet finns skisser på hotellboende ute i naturen. Hotellet som ligger på Gotland ska expandera och erbjuda hotellrum avskiljt från huvudhuset. Konceptet bygger på boende med en asketisk känsla och stark koppling till den direkta miljön. Vi har jobbat med en till synes enkelhet men då besökaren närmar sig byggnaden upptäcker hen små finesser och funktioner. Dessa vill försäkra besökaren om att den kommer bli omhändertagen av både byggnad och natur.