En sportstuga på Fårö har förvandlats till ett sommarpalats med mycket trä och stora spröjsade fönsterpartier.