Beställarna efterfrågade en lokal som följde varumärkets koncept med ledord som hälsa, ekologi och aktivitet.