Stolphuset grund är på plats. Huvudhuset är förankrat högst på berget medan olika spång och terrasser flödar ut över den starkt sluttande skogen.

Nu ska det byggas småhus och utemiljö som förstärker detta hus men också ger mer tillfällen för uteliv. Spännande utmaning tycker vi. fortsättning följer..

Ett stort hus med tydliga originaldetaljer och stil från 50-tal. Detta var starten då vi fick uppdraget att göra utemiljö med verkstad, poolhus och pool till ett befintligt hus i Djursholm.

Beställaren eftersökte en bostad med många uteplatser under tak, influerat av new england husens verandor.

På Torsgatan i Stockholm har vi totalrenoverat en lägenhet. Köket har tagits fram helt anpassat efter beställarens behov och önskemål.

Villa Älgö är ett tidigare fritidshus bestående av två volymer som byggts på med en övre våning i form av en tvärgående rektangulär kropp.

Beställaren eftersökte en helhetsplanering för entré-planet i deras tillbygggda egnahemshus i Bromma. Uppdraget var att omarbeta en mörk korridor och instängt kök.