Ett permanenthus i skärgårdsmiljö. Ett försök att bibehålla karaktär av fritidshus trots byggnadens stora utvidgning av ytor och volym.