Bland skog och berg högt beläget på värmdö ritar vi nu Villa Nisu.

Beställaren eftersökte en bostad med många uteplatser under tak, influerat av new england husens verandor.

Stolphuset grund är på plats. Huvudhuset är förankrat högst på berget medan olika spång och terrasser flödar ut över den starkt sluttande skogen.

Nu ska det byggas småhus och utemiljö som förstärker detta hus men också ger mer tillfällen för uteliv. Spännande utmaning tycker vi. fortsättning följer..

Ett stort hus med tydliga originaldetaljer och stil från 50-tal. Detta var starten då vi fick uppdraget att göra utemiljö med verkstad, poolhus och pool till ett befintligt hus i Djursholm.

Villa Cumzelius är en ombyggnation och påbyggnad av ett befintligt hus i ett villaområde i Nacka.

Villa Älgö är ett tidigare fritidshus bestående av två volymer som byggts på med en övre våning i form av en tvärgående rektangulär kropp.