Kv Ekorren

Projektet omfattar en påbyggnad av ett befintligt hus beläget på en höjd i södra Stockholm. Beställarna efterfrågade en extra våning för sovrum, utbyggnad av sällskapsdel och ett helt nytt utseende exteriört. Övervåningen har placerats i 90 grader mot den underliggande volymen som skapar två olika uteplatser på övervåningen. Den nya kroppen vänder sig med långsidan mot dalen där man ser ut över natur och hustak, helt fritt från insyn.

På nedre plan bildar övervåningen ett tak och utbyggnad undertill vilket utgör sällskapsrummet. Härifrån har man utsikt över dalen och direkt koppling till köket.

Teglet i den befintliga huskroppen har bibehållts och förstärkts genom tegel även på övre plan.

Den kalla tegelfasaden lättas upp av varma träinslag i form av djupa fönsternischer både på insida och utsida.  De utstickande träramarna runt glaspartier exteriört skyddar mot solens strålar under sommarhalvåret när solen står högt men låter värmen nå huset under vintern då solen står lågt. På så sätt fungerar nischerna som energisparare. Interiört används den djupa nischen till fast inredning som sittplats/soffa eller arbetsbord.