Kv Öper

Uppdraget från beställaren var att få huset från 70-talet med ett problematiskt platt tak mer funktionellt med fler rum och ändrad planlösning. Det befintliga låga taket gav en instängd känsla i de sociala rummen och exteriört ett tungt uttryck. I skisserna på det nya huset har det platta taket ersatts med sadeltak i två delar.

Exteriört har det tunga uttrycket av en stor volym delats upp i två mindre och de högre fasadliven ger en mer ståtlig känsla än den tidigare långa, låga volymen.

Invändigt möjliggjordes en loftvåning och i matsal och sällskapsrum ett väsentligt högre tak då innertaket går upp i nock. Ovanför de rum som inte är i samma behov av hög takhöjd, som sovrum och badrum, har loftet placerats.

I husets nya uttryck har ambitionen varit att binda ihop exteriören med den omkringliggande miljön med spårräls och industrier blandat med villaområde.  De två nya sadeltaken för tankarna till gammal industribyggnad men också ett traditonellt hus i staden. Den stora synliga murstocken behålls för att förstärka känsla av tradition och industri.

Yttertakets utkragning är minimal för att ge den traditionella profilen med sadeltak ett mer modernt uttryck.