Under våren har skisserna för en ny villa i stockholms skärgård utformats. Beställaren eftersökte en bostad med många uteplatser under tak, influerat av new england husens verandor. Dessa idéer har omtolkats att samstämma med omgivningen på platsen- en bergig kulle i skärgårdsmiljö. I form av utskjutande balkar och indelning av fönsterpartier blir husets bärande konstruktion exponerad. Stående panel i borstad gran ger ännu en komplimang till naturen som omger huset.