Arkitektkontor i Stockholm

Vår värdering inom arkitektur ligger i att varje projekt har sin unika historia, plats och förutsättningar. På så sätt bygger vi inte i en viss stil. Ambitionen ligger i att finna den specifika känsla och själ i varje projekt och uttrycka den i arkitekturen.

Platsen får initialt visa vägen tillsammans med beställarens behov och önskemål. Vi vurmar särskilt för det naturliga och förstärka det i det byggda. Plats, funktion, beställarens önskemål ger en form som samtidigt bearbetas för estetik. På så vis är vår arkitektur ett språk som vittnar om helhet mellan form, funktion och estetik.

Verksamheten har bedrivits sedan 2012. Sedan några år tillbaka samarbetar vi i projektgrupp med andra arkitekter och konsulter inom vvs, bygg, konstruktion i större uppdrag och genomför de mindre uppdragen i egen regi.