Vi har tagit på oss skyddshjälmarna och tittar på lokaler. i och med ett nytt uppdrag där ett butikskoncept ska ta form sökes bra lägen och rumsliga kvaliteer.