Denna vecka är vi på Gotland och framförallt vid en vacker kustremsa 10 km från Visby, Salthamn. Här byggs och planeras för ett antal villor som på sikt ska integreras i ett större och helt unikt områdeskoncept. Material nedan från Martina Eriksson som är ledande arkitekt för området.

Mer information hittas på http://www.m-arkitektur.se/main/omradeskoncept/ och på www.salthamn.se