På en kulle i södra stockholm med den här utsikten har ett nytt projekt påbörjats. Beställarna har efterfrågat ett hus som sticker ut och tar plats med eget unikt språk. Fortsättning följer..