Kall och hård tegel lättas upp av varma träinslag i form av djupa fönsternischer både på insida och utsida.  De utstickande träramarna runt glaspartier exteriört skyddar mot solens strålar under sommarhalvåret när solen står högt men låter värmen nå huset under vintern då solen står lågt. På så sätt fungerar nischerna som energisparare. Interiört används den djupa nischen till fast inredning som sittplats/soffa eller arbetsbord.  (se ritning nedan)