En tidig skiss i blyerts på ett nytt hus på ritbordet. Byggnaden består av två volymer som med två motsatta pulpettak bildar ett uppbrutet sadeltak. Volymerna binds ihop med transparenta länkar som tar in mer omgivande natur till rummen. De två större stängda volymerna innesluter mer privata rum.