SMART AND GREEN, RETAILCONCEPT

Beställarna efterfrågade en lokal som följde varumärkets koncept med ledord som hälsa, ekologi och aktivitet. Butiken har planerats för butiks-försäljning av mat men även sittmöjligheter för att kunna äta på plats i lokalen. Ambitionen har varit att ge kunden en känsla av sport och aktivitet genom att infoga material som påminner, men i en ny form och funktion.

Besökaren träder in på ett mörkt gummigolv som för tankarna till idrottshall och träningslokaler. I taket hänger flertalet orangea armaturer för att ge en känsla av lekfullhet. Varudiskarna är inklädda i plywood för att spegla det naturliga- matens hälsosamma och ekologiska inriktning. Bänkarna har samma uppbyggnad som plintar, en påminnelse om skolgympans förgångna tid, men här med en modern stramhet.