Stolphus NO 2 – Salthamn

Stolphuset grund är på plats. Huvudhuset är förankrat högst på berget medan olika spång och terrasser flödar ut över den starkt sluttande skogen. Under pelarkonstruktionen lever skogen vidare och ovanför ska snart familjen börja sitt liv.  Flera stolphus är nu i skiss och bygglovsstadie. Tillsammans kommer de utgöra ett litet område i salthamn som har just detta bebyggelsekoncept. På sikt planeras flera av denna typ uppföras på liknande skogsområden. Vår ambition är att bygga nära naturen och nära av den. Skogen runt om stolphusen skyddar husen från stark vind från havet, skärmar av för stark sol och ger blåbärsskörd till varje dessert.