EHA kommenterar hur köket speglat samhällets strömningar i en intressant artikel skriven av Niklas Malmborg.