UTEMILJÖ/SPA, NACKA

I nacka utanför stockholm har vi byggt utemiljö bestående av två nya uthus, pergola, terasser, utekök och spabad. I kontrast till det vitmålade huvudhuset valde vi att behandla de nya fasaderna i svart/tjärvitriol. Den första delen av terrassen kläs med stenplattor, varpå den nedre delen fortsätter i trä. Delar av trappstegen ner till poolhus och spa blir kärl till plantering av växter eller liggytor. Under en pergolakostruktion finns utekök med plats att sitta. Regnar det så kan man enkelt spänna över en segelduk. Utemiljön ger på så sätt platser att vistas under tak inne, ute och mer avskilt i poolhusets mer bohema lounge.