VILLA CUMZELIUS, NACKA

Samarbete M Arkitektur genom Martina Eriksson

Villa Cumzelius är en ombyggnation och påbyggnad av ett befintligt hus i ett villaområde i Nacka. Beställarna efterfrågade en påbyggnad för att få större utrymme. Det befintliga huset har lyfts upp i ett extra plan som ger ett högre fasadliv. Karaktären av sommarstuga försvinner på så sätt då huset blir mer ståtligt och med nytt avskilt tak från de utkragande delarna i entreplan.

Huset har på nedre våning en korsplan som till större del är öppen utan skiljande väggar. I mitten av korset finner man trappan upp till övre våningen samt en braskamin som är synlig från de sociala rummen. I övre plan är rummen placerade i fil med en korridor följt av ett långt fönsterband.

Huset är omgivet av flera terrasser i olika väderstreck för att kunna användas i olika tider på dagen och tillfällen. Trappstegen ner från terrasserna till den sluttande marken binder ihop trädgården med huset.

Exteriört är fasaden klädd i stående granpanel behandlat med järnvitriol. Fönster ramas in av smygbrädor behandlade med järnvitriol likt fasaden. fönsterdetaljer i aluminium målade i vitt.